Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mdd

Anketa

Čo je na Zemplíne najkrajšie?

Celkom hlasov:
37
Hlasovanie začalo:
23. 3. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Nedoplatky na daniach a poplatkoch

Nedoplatky

Dôležité telefónne čísla

l

Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Stránka

Archív

Voľby do NR SR - Určenie osoby zodpovednej za org.tech.prípravu volieb

Voľby do NR SR - Určenie osoby zodpovednej za org.tech.prípravu volieb

4. 12. 2015 Zobraziť viac

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby "I/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti" "Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, Košice" - oprava chyby v písaní

3. 11. 2015 Zobraziť viac

Oznam

Oznamujeme občanom, že náhradný vývoz papiera sa uskutoční dňa 29.10.2015, t.j. vo štvrtok.

23. 10. 2015

Zvoz elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že sa v obci uskutoční zvoz elektroodpadu, dňa 23.10.2015 o 9:30 hod.

20. 10. 2015 Zobraziť viac

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.09.2015

22. 9. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania

17. 9. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho šetrenia

16. 9. 2015 Zobraziť viac

Pozvánka na slávnosť výročia obce 770 rokov

Pozvánka na slávnosť výročia obce 770 rokov

17. 8. 2015 Zobraziť viac

Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dvorianky

3. 8. 2015 Zobraziť viac

Pozvánka na OZ dňa 31.07.2015

Pozvánka

Starosta obce

D v o r i a n k y

–––––––––––––-

Č.j.: 204/2015                                                                                  V Dvoriankach 24. 07. 2015

P o z v á n k a

Na základe §-u 12 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa uskutoční dňa 31. 07. 2015 o 19.00 hod. /t.j. v piatok/ v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Dvorianky na nové funkčné obdobie
 4. Príprava osláv „770. výročia prvej zachovalej písomnej zmienky o obci Dvorianky“
 5. Návrh na zrušenie prevádzkovania miestnej strelnice
 6. Rôzne
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver

Žiadame všetkých pozvaných o účasť

                                                                                                                 Andrej M a r c i n

 


24. 7. 2015 Zobraziť menej
Archív

Stránka