Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Výroba pohľadníc

Anketa

Čo je na Zemplíne najkrajšie?

Celkom hlasov:
39
Hlasovanie začalo:
23. 3. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Nedoplatky na daniach a poplatkoch

Nedoplatky

Dôležité telefónne čísla

l

Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Stránka

Správy

Pozvánka na OZ dňa 31.07.2015

Pozvánka

Starosta obce

D v o r i a n k y

–––––––––––––-

Č.j.: 204/2015                                                                                  V Dvoriankach 24. 07. 2015

P o z v á n k a

Na základe §-u 12 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa uskutoční dňa 31. 07. 2015 o 19.00 hod. /t.j. v piatok/ v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Dvorianky na nové funkčné obdobie
 4. Príprava osláv „770. výročia prvej zachovalej písomnej zmienky o obci Dvorianky“
 5. Návrh na zrušenie prevádzkovania miestnej strelnice
 6. Rôzne
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver

Žiadame všetkých pozvaných o účasť

                                                                                                                 Andrej M a r c i n

 


24. 7. 2015 Zobraziť menej
Správy

Stránka