Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Čo je na Zemplíne najkrajšie?

Celkom hlasov:
39
Hlasovanie začalo:
23. 3. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Nedoplatky na daniach a poplatkoch

Nedoplatky

Dôležité telefónne čísla

l

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku (200.49 kB)

 

Uznesenie vlády SR č. 695 z 24.novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (337.66 kB)

 

Monoklonálne protilátky-kasirivimab/imdeviamab (86.65 kB)

 

Vyhláška 259 - Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (338.6 kB)

 

Vyhláška 258 - Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (261.88 kB)

 

Monitoring protilátok po očkovaní a po prekonaní COVID-19 (70.05 kB)

 

Oznam o pokračovaní dištančného vzdelávania - Základná škola Obchodná 5, Sečovce (207.96 kB)

 

Oznam (65.54 kB)

 

Oznam -elektronické objednávanie na antigénové testovanie v meste Trebišov (236.88 kB)

 

Vyhláška RÚVZ v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov

 

Otvorený list hlavného hygienika

 

Hasičský a záchranný zbor od 9. novembra 2020 vo vlastnej réžii prevádzkuje odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov zelených okresov. Odberné miesto je zriadené na Okresnom riaditeľstve HaZZ - hasičskej stanici v Trebišove, T.G. Masaryka 13. Odbery vykonávajú hasičskí záíchranári v čase od 12.00 hod. - 20.00 hod. denne až do odvolania. 

 

SENIORI A OCHORENIE COVID-19 - ČO je dobre vedieť

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/8323/2020

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/7694/2020

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/4739/2020

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/3881/2020

 

ÚVZ SR - Usmernenie k opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

 

Postup pri podávaní žiadosti na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok počas mimoriadnej situácie pri šírení ochorenia COVID-19 -

 

ÚVZ SR - Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS_CoV-2 - č.k. OE/791/89586/2020

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/3354/2020

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/3355/2020

 

ÚVZ SR - Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - č.k.: OE/791/86973/2020

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/3172/2020

 

Telefónné čísla - Informácie k pomoci pri riešení situácií - KORONAVÍRUS

 

Oznámenie o úprave stránkových hodín okresných úradov

 

Oznam - zápis detí do 1. ročníka Základnej školy

 

Autobusová doprava ARRIVA - počas Veľkonočných sviatkov

 

Organizovanie pohrebných obradov - informácia

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/3010/2020

 

Informácia pre seniorov počas - COVID 19

 

ÚVZ SR - Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a spôsobeným koronavírusom SARS_CoV-2

 

Značka -rúško

 

Zákaz vstupu - značka

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/2777/2020

 

COOP Jednota Nitra - čas predaja

 

Slovenská pošta - Otváracie hodiny na Slovenských poštách

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/2775/2020 zo dňa 24. 03. 2020

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/2732/2020 zo dňa 24.03.2020

 

Obmedzene spoje od 26. marca - ZOZNAM

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/2731/2020

 

Oznam Slovenskej pošty

 

Kam patria použité rúška

 

COVID-19 - Pomoc sebe a druhým

 

COVID-19 - osoby s vyšším rizikom ochorenia

 

COVID-19 - Čo robiť ak ste chorý

 

10 odporúčaní pri COVID-19

 

Zákaz využívania ihrísk a športovísk v správe obce

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/2640/2020 zo dˇa 18. 03. 2020

 

MV SR - Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény - usmernenie

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k.: OLP/2595/2020

 

ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k. OLP/2567/2020

 

ÚVZ  SR - Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa §12 ods. 2 písm.b) a f) a §48 ods. 4 písm. I) zákona č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - č.k.: OLP/2567/2020

 

Mimoriadne prázdniny

 

 Obmedzenie stránkových hodín pri zabezp.prenes.výkonu štátnej správy zo dňa 13.03.2020

 

Rúško nie je hanba

 

 Ruka ruku myje

 

 USMERNENIA

 

 MVSR - Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény - usmernenie zo dňa 13.03.2020

 

 ÚVZ SR - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - č.k.: OLP/2596/2020

 

MV SR - Vyťažovaie a komunikácia operátov koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - usmernenie - aktualizácia č. 2 zo dňa 09.03.2020

 

 ÚVZ SR - Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe zo dňa 09.03.2020

 

ÚVZ SR- Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení pri ohrození verej.zdravia podľa §48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej.zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso - č.k.: OLP/2405/84443

 

 ÚVZ SR-Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verej.zdravia  -  č.k.: OLP/2576/2020

 

ÚVZ SR- Verejná vyhláška  ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení pri ohrození verej.zdravia podľa §48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej.zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - č.k.:  OLP/2405/84443

 

ÚVZ SR- Verejná vyhláška  ktorou sa oznamuje vydaie rozhodnutia o nariadení ipoatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochoreia podľa §12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov - č.k..  SHHSRVSU/2448/2020