Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 5. 2018

Zmluva o dielo uzavretá v súlade s ust. §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva č. 07/2018

99,00 EUR Deväťdesiatdeväť eura

MAHUT Group s.r.o.

Obec Dvorianky

24. 5. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dvorianky

11. 5. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Č. 072KE130052

86 332,07 EUR osemdesiatšesťtisíctristotridsaťdva EUR a sedem eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

10. 4. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.1

1,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

30. 1. 2018

Zmluva č. 31/I/2018 o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

31/I/2018

990,00 EUR

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.

Obec Dvorianky

29. 1. 2018

DOHODA č. 18/45/054/5

DOHODA č. 18/45/054/5

7 773,12 EUR Sedemtisícsedemstosedemdesiattri eura 12 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

19. 12. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o úvere číslo: 000258/CORP/2017

č. 000258/CORP/2017

889 448,48 EUR

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Dvorianky

18. 12. 2017

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

36596507

18,00 EUR Osemnásť eura

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

14. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality zo ŠR SR na rok 2017

ZMLUVA č. 023452/2017

5 000,00 EUR Päťtisíc eura

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice

Obec Dvorianky

29. 11. 2017

Zmluva o dielo č. 2911DV_2017

2911DV-2017

102 762,18 EUR Jedenstoldvatisícsedemstošesťdesiatdva eura 18 centov

NOVICOM s.r.o.

Obec Dvorianky

20. 7. 2017

Zmluva o úvere

000258/CORP/2017

889 448,48 EUR

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Dvorianky

26. 6. 2017

Zmluva o dielo č. 4907.7060034VVA

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.4907.7060034VVA

82 710,32 EUR Osemdesiatdvatisícsedemstodesať eura 32 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

26. 6. 2017

Zmluva o dielo č. 4907.7060034VVA

4907.7060034VVA

82 710,32 EUR Osemdesiatdvatisícsedemstodesať eura 32 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

26. 6. 2017

Dohoda č. 63/2017/§54-CnTP-A3

DOHODA č. 63/2017/§54-CnTP-A3

7 044,36 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

22. 6. 2017

DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

DODATOK č. 1

889 448,48 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

22. 6. 2017

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1

889 448,48 EUR osemdesiatšesťtisíctristotridsaťdva EUR a sedem eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

26. 5. 2017

Podpora vytvárania pracovných miest

DOHODA

7 117,21 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

12. 5. 2017

Zmluva č. ZM2013980 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonov č 185/2015 Z.z.

ZM2013980

240,00 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska

Obec Dvorianky

28. 3. 2017

Dohoda č. 17§50jNS 2017NP PZVAOTP-2

DOHODA

8 453,16 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

9. 3. 2017

Zmluva o dielo č. 01/2017/StP

01/2017/StP

15 583,80 EUR Pätnásťtisícpäťstoosemdesiattri Eur a 80 centov

NAJ-STAV s.r.o.

Obec Dvorianky

21. 12. 2016

Vybudovanie detského irhiska

Zmluva

10 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

15. 11. 2016

Dohoda č. 25/§50j/NS/2016/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda č. 25/§50j/NS/2016/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

3. 10. 2016

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

889 448,48 EUR Osemstoosemesiatdeväťtisícštyristoštyridsaťosem eura 48 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

15. 7. 2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 1/2016

1/ 2016

0,00 EUR

H+EKO, spol. s r.o., Košice

Obec Dvorianky

1. 7. 2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva

0,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 193

Samospráva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Jasné januárové pondelky, pekné veľkonočné sviatky.

Pranostika na akt.deň

Ak je Karol Veľký málo ľadový, február to zas napraví.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dôležité telefónne čísla

l

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Sladká odmena

Mapa