Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 8. 2019

DOHODA č. 19/45/52A/231 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťou formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby

DOHODA číslo 19/45/52A/231

638,52 EUR Šestotridsaťosem eura 52 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

20. 8. 2019

Zmluva č. 1-2019-Rekonštrukcia strechy na obecnom úrade

1-2019

18 278,83 EUR Osemnásťtisícdvestosedemdesiatosemeura 83 centov

MIRATO s.r.o.

Obec Dvorianky

15. 8. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo 4905.5060017MZA

Dodatok č. 2

0,00 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

13. 8. 2019

Čiastočná rekonštrukcia kuchyne materskej školy

ZMLUVA o dielo č. 2906

7 804,56 EUR Sedemtisícosemstoštyrieura 56 cetov

Stavoservis s.r.o. Trebišov

Obec Dvorianky

9. 8. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072KE130052

Dodatok č. 2

86 332,07 EUR Odemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

26. 7. 2019

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

514/2019

8 400,00 EUR Osemtisícštyristo eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

22. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

620/2019

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatiáciu

Obec Dvorianky

18. 7. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Dodatok č. 2

86 332,07 EUR Odemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

11. 7. 2019

DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043KE050014

DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

868 282,47 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

3. 7. 2019

Mandátna zmluva

1

700,00 EUR Sedemto eura

Peter Šandor

Obec Dvorianky

20. 6. 2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

DODATOK č. 3

868 282,47 EUR Osemstošesťdesiatosemtisícdvestoosemdesioatdva eura 47 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

20. 6. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

Č. 2

Neuvedené

Obec Dvorianky

Pôdohospodárska platobná agentúra

30. 5. 2019

DOHODA č. 19-45-054-227

DOHODA č. 19-45-054-227

10 545,60 EUR Desaťtisícpäťstoštyridsaťpäťeura 60 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

28. 5. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043KE050014

DODATOK č. 2

868 282,47 EUR Osemstošesťdesiatosemtisícdvestoosemdesiatdva eura 47 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

17. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2019 - 1-2019

01-2019

300,00 EUR Tristo eura

ZO Slovenský zväz záhradkárov Dvorianky

Obec Dvorianky

17. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2019 - 3-2019

3-2019

400,00 EUR Štyristoeuro

Parobci z Dvorianok

Obec Dvorianky

17. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2019

2-2019

300,00 EUR Tristo eura

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Dvorianky

Obec Dvorianky

15. 4. 2019

Zmluva o dielo č. 4905.5060017MZA uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 4905.5060017MZ

859 599,58 EUR Osemstopäťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatdeväťeura 58 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

1. 4. 2019

Zmluva o dielo č. 07-2019 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV

07-2019

2 551,10 EUR Dvatisícpäťstopäťdesiatjeden euro 10 centov/rok

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

1. 4. 2019

Zmluva o dielo č. 06-2019 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu

06-2019

540,00 EUR Päťstoštyridsať eura/rok

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

21. 3. 2019

Dohoda č. 19-45-012-10 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19-45-012-10

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

8. 3. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.6.2016

Dodatok 2

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dvorianky

27. 2. 2019

DOHODA č. 19/45/054/72

19/45/054/72

4 210,44 EUR Štyritisícdvestodesaťeura 44 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

26. 2. 2019

DODATOK č. 1 k dohode č. 18-45-52A-256 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

DODATOK č. 1 k dohode č. 18-45-52A-256

1 375,55 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäťeura 55 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

1. 2. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

2019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeura/mesiac

PP PROTECT s.r.o.

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 234

Samospráva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aká Kvetná (nedeľa), taká Veľká (noc).

Dôležité telefónne čísla

l

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dentálna hygienicka v MŠ

Mapa

TRIEDENIE ODPADU