Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.10.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber-firmy a orgánizácie

31102019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeura

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Dvorianky

11.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 07/2019 o odb.pomoci pre výkon správy majetku verej.kanal.a ČOV

Dodatok č. 1

2 826,14 EUR Dvatisícosemstodvadsaťšesťeura 14 centov

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

07.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o úvere číslo 000565/CORP/2019

Dodatok č. 1

138 111,26 EUR Jedenstotridsaťosemtisícjedenstojedenásť eura 26 centov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ,

Obec Dvorianky

06.10.2019

Poistná zmluva

9127003703

539,44 EUR Pästotridsaťdeväťeura 44 centov

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

04.10.2019

Detské ihrisko Dvorianky

ZMLUVA O DOELO

8 916,80 EUR Osemtisícdeväťstošestnásťeura 80 centov

PLAYSYSTEM, s.r.o.

Obec Dvorianky

04.10.2019

Kvitancia/Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o úvere č. 83/003/18

8300318

86 332,07 EUR Osemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

03.10.2019

DOHODA o vydaní a vyplnení biankozmenky číslo : 000565A/CORP/2019

Dohoda o vydaní a vyplnení biankozmenky číslo 0005

138 111,26 EUR Jedenstotridsaťosemtisícjedenstojedenásť eura 26 centov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ,

Obec Dvorianky

03.10.2019

ZMLUVA o úvere číslo: 000565/CORP/219

ZMLUVA o úvere číslo: 000565/CORP/2019

138 111,26 EUR Jedenstotridsaťosemtisícjedenstojedenásť eura 26 centov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ,

Obec Dvorianky

26.09.2019

ZMLUVA č. D2019091739 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania ceritikátov

ZMLUVA č. D2019091739

0,00 EUR

Disig, a.s.

Obec Dvorianky

18.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201911212

201911212

0,00 EUR

Disig, a.s.

Obec Dvorianky

09.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2019

1

0,00 EUR

MIRATO s.r.o.

Obec Dvorianky

28.08.2019

DOHODA č. 19/45/52A/231 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťou formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby

DOHODA číslo 19/45/52A/231

638,52 EUR Šestotridsaťosem eura 52 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

20.08.2019

Zmluva č. 1-2019-Rekonštrukcia strechy na obecnom úrade

1-2019

18 278,83 EUR Osemnásťtisícdvestosedemdesiatosemeura 83 centov

MIRATO s.r.o.

Obec Dvorianky

15.08.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo 4905.5060017MZA

Dodatok č. 2

0,00 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

13.08.2019

Čiastočná rekonštrukcia kuchyne materskej školy

ZMLUVA o dielo č. 2906

7 804,56 EUR Sedemtisícosemstoštyrieura 56 cetov

Stavoservis s.r.o. Trebišov

Obec Dvorianky

09.08.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072KE130052

Dodatok č. 2

86 332,07 EUR Odemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

26.07.2019

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

514/2019

8 400,00 EUR Osemtisícštyristo eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

22.07.2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

620/2019

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatiáciu

Obec Dvorianky

18.07.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Dodatok č. 2

86 332,07 EUR Odemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

11.07.2019

DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043KE050014

DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

868 282,47 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

03.07.2019

Mandátna zmluva

1

700,00 EUR Sedemto eura

Peter Šandor

Obec Dvorianky

20.06.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

DODATOK č. 3

868 282,47 EUR Osemstošesťdesiatosemtisícdvestoosemdesioatdva eura 47 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

20.06.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

Č. 2

Neuvedené

Obec Dvorianky

Pôdohospodárska platobná agentúra

30.05.2019

DOHODA č. 19-45-054-227

DOHODA č. 19-45-054-227

10 545,60 EUR Desaťtisícpäťstoštyridsaťpäťeura 60 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

28.05.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043KE050014

DODATOK č. 2

868 282,47 EUR Osemstošesťdesiatosemtisícdvestoosemdesiatdva eura 47 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: