Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.06.2017

Dohoda č. 63/2017/§54-CnTP-A3

DOHODA č. 63/2017/§54-CnTP-A3

7 044,36 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

22.06.2017

DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

DODATOK č. 1

889 448,48 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

22.06.2017

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1

889 448,48 EUR osemdesiatšesťtisíctristotridsaťdva EUR a sedem eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

26.05.2017

Podpora vytvárania pracovných miest

DOHODA

7 117,21 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

12.05.2017

Zmluva č. ZM2013980 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonov č 185/2015 Z.z.

ZM2013980

240,00 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska

Obec Dvorianky

28.03.2017

Dohoda č. 17§50jNS 2017NP PZVAOTP-2

DOHODA

8 453,16 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

09.03.2017

Zmluva o dielo č. 01/2017/StP

01/2017/StP

15 583,80 EUR Pätnásťtisícpäťstoosemdesiattri Eur a 80 centov

NAJ-STAV s.r.o.

Obec Dvorianky

21.12.2016

Vybudovanie detského irhiska

Zmluva

10 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

15.11.2016

Dohoda č. 25/§50j/NS/2016/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda č. 25/§50j/NS/2016/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

03.10.2016

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

889 448,48 EUR Osemstoosemesiatdeväťtisícštyristoštyridsaťosem eura 48 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

15.07.2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 1/2016

1/ 2016

0,00 EUR

H+EKO, spol. s r.o., Košice

Obec Dvorianky

01.07.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva

0,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

18.05.2016

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva

8 784,00 EUR osemtisícsedemstoosemdesiatštyri Eur

EC-EDMA, s.r.o.

Obec Dvorianky

09.05.2016

Zmluva č. 112253 08U03

Zmluva č. 113612 08U02

75 440,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dvorianky

31.03.2016

Dodatok č. 2 k 62/2015/§54-ŠnZ

Dodatok č. 2 k 62/2015/§54-ŠnZ

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

08.02.2016

Nájomná zmluva č. 10-02-2016-TV

10-02-2016-TV

1,00 EUR Jednoeuro

Košický samosprávny kraj, Správa ciest KSK

Obec Dvorianky

25.01.2016

Dodatok č. 1 k 62/2015/§54-ŠnZ

Dodatok č. 1 k 62/2015/§54-ŠnZ

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

08.01.2016

Mandátna zmluva

08012016

700,00 EUR Sedemto eura

Peter Šandor

Obec Dvorianky

20.11.2015

Zmluva o dielo č. 152015

152015

3,18 EUR Tritisícjedenstoosemdesiat eura

Dankaninová Drahoslava

Obec Dvorianky

18.11.2015

Zmluva č. 112253 08U03

Zmluva

34 195,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dvorianky

11.11.2015

Zmluva o dielo č. 4905.5060017MZA

Zmluva o dielo

0,00 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

30.10.2015

Dohoda č. 62/2015/§ 54 - ŠnZ

Zmluva

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

22.10.2015

Zmluva č. 30/POD-ZD2-79/15

Zmluva

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dvorianky

30.09.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská číslo: 989/2015

Zmluva

40 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

05.09.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č,. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predp

Zmluva

5 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: