Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.06.2021

05-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Máj 2021

6 950,08 EUR Šesťtisícdeväťstopäťdesiateura 8 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

30.04.2021

04-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Apríl 2021

7 664,61 EUR Sedemtisícšestošesťdesiatštyrieura 61 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

31.03.2021

03-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Marec 2021

104 759,52 EUR Jedenstoštyrieurasedemstopäťdesiatdeväťeura 52 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

28.02.2021

02-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Február 2021

15 207,04 EUR Pätnásťtisícdvestosedemeura 4 centy

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

31.01.2021

01-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Január 2021

6 720,27 EUR Šesťtisídsedemstodvadsaťeura 27 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

31.12.2020

12-2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac December 2020

8 644,52 EUR Osečmtisícšestoštyridsdaťštyriečura 52 centov

Zoznam došlých faktúr 12-2020

Obec Dvorianky

30.11.2020

11-2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac November 2020

8 122,65 EUR Osemtisícjedenstodvaddsaťdvaeura 65 centov

Zoznam došlých faktúr 11-2020

Obec Dvorianky

31.10.2020

10-2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac Október 2020

9 386,88 EUR Deväťtisíctristoosemdesiatšesťeura 88 centov

Zoznam došlých faktúr 10-2020

Obec Dvorianky

31.12.2018

Rok 2018

Zoznam došlých faktúr za rok 2018

297 447,53 EUR Dvestodeväťdesiatsedemtisícštyristoštgyridsaťsedemeura 53 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.12.2017

Rok 2017

Zoznam došlých faktúr za rok 2017

615 369,30 EUR Šestopätnásťtisíctristošesťdesiatdeväťeura 30 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.12.2016

Rok 2016

Zoznam došlých faktúr za rok 2016

229 286,79 EUR Dvestodvadsaťdeväťeuradvestoosemdesiatšesťeura 79 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.01.2015

Rok 2015

Zoznam došlých faktúr od 01.01.2015 do 31.12.2015

148 982,61 EUR Jedenstoštyridsaťšesťtisícdeväťstoosemdesiatdvaeura 81 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

30.09.2020

09-2020

Zoznam došlých faktúru September 2020

8 537,80 EUR Osemtisícpäťstotriddsaťsedemeura 80 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.08.2020

08-2020

Zoznam došlých faktúr August 2020

20 270,37 EUR Dvadsaťtisícdvestosedemdesiateura 37 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.07.2020

07-2020

Zoznam došlých faktúr Júl 2020

21 542,05 EUR Dvadsaťjedentisícpäťstoštyridsaťdvaeura 5 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

30.06.2020

06-2020

Zoznam došlých faktúr za Jún 2020

8 600,26 EUR Osemtisícšestoeura 26 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.05.2020

05-2020

Zoznam došlých faktúr Máj 2020

5 083,80 EUR Päťtisícosemdesiateura 80 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

30.04.2020

04-2020

Zoznam došlých faktúr Apríl 2020

5 568,20 EUR Päťtisícpäťstošesťdesiatosemerua 20 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.03.2020

03-2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac Marec 2020

6 033,01 EUR Šesťtisíctridsaťtrieura 1 cent

Zoznam došlých faktúr za mesiac Marec 2020

Obec Dvorianky

29.02.2020

02-2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac Február 2020

7 831,33 EUR Sedemtisícosemstotridsaťjeden eura 33 centov

Zoznam došlých faktúr za mesiac Február 2020

Obec Dvorianky

31.01.2020

01-2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac Január 2020

1 821,96 EUR Jedentisícosemstodvadsaťjeden eura 96 centov

Zoznam došlých faktúr za mesiac Január 2020

Obec Dvorianky

31.12.2019

12-2019

Zoznam došlých faktúr December 2019

6 066,43 EUR Šesťtisícšesťdesiatšesťeura 43 centov

Zoznam došlých faktúr 12-2019

Obec Dvorianky

30.11.2019

11-2019

Zoznam došlých faktúr November 2019

25 617,82 EUR Dvadsaťpäťtisícšestosedemnásť eura 82 centov

Zoznam došlých faktúr 11-2019

Obec Dvorianky

31.10.2019

10-2019

Zoznam došlých faktúr Október 2019

16 006,87 EUR Šestnásťtisícšesťeura 87 centov

Zoznam došlých faktúr 10-2019

Obec Dvorianky

30.09.2019

09-2019

Zoznam došlých faktúr September 2019

155 186,51 EUR Jedenstopäťdesiatpäťeurajedenstoosemdesiatšesťeura 51 centov

Zoznam došlých faktúr 09-2019

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: