Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.01.2022

12-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac December 2021

14 336,43 EUR Štrnásťtisíctristotridsaťšesť eura 43 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

04.01.2022

11-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac November 2021

14 091,36 EUR Štrnásťtisícdeväťdesiajedeneura 3,6 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

31.10.2021

10-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Október 2021

13 001,89 EUR Trinásťtisícjedeneura 89 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

30.09.2021

09-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac September 2021

7 394,14 EUR Sedemtisíctristodeväťdesiatštyrieura 14 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

31.08.2021

08-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac August 2021

6 681,58 EUR Šesťtisícšestoosemdesiatjedeneura 58 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

31.07.2021

07-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Júl 2021

26 889,89 EUR Dvadsaťšesťtisícosemstoosemdesiatdeväťeura 89 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

30.06.2021

06-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Jún 2021

5 652,80 EUR Päťtisícšestopäťdesiatdva eura 80 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

01.06.2021

05-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Máj 2021

6 950,08 EUR Šesťtisícdeväťstopäťdesiateura 8 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

30.04.2021

04-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Apríl 2021

7 664,61 EUR Sedemtisícšestošesťdesiatštyrieura 61 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

31.03.2021

03-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Marec 2021

104 759,52 EUR Jedenstoštyrieurasedemstopäťdesiatdeväťeura 52 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

28.02.2021

02-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Február 2021

15 207,04 EUR Pätnásťtisícdvestosedemeura 4 centy

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

31.01.2021

01-2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac Január 2021

6 720,27 EUR Šesťtisídsedemstodvadsaťeura 27 centov

Dodávatelia Obce Dvorianky

Obec Dvorianky

31.12.2020

12-2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac December 2020

8 644,52 EUR Osečmtisícšestoštyridsdaťštyriečura 52 centov

Zoznam došlých faktúr 12-2020

Obec Dvorianky

30.11.2020

11-2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac November 2020

8 122,65 EUR Osemtisícjedenstodvaddsaťdvaeura 65 centov

Zoznam došlých faktúr 11-2020

Obec Dvorianky

31.10.2020

10-2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac Október 2020

9 386,88 EUR Deväťtisíctristoosemdesiatšesťeura 88 centov

Zoznam došlých faktúr 10-2020

Obec Dvorianky

31.12.2018

Rok 2018

Zoznam došlých faktúr za rok 2018

297 447,53 EUR Dvestodeväťdesiatsedemtisícštyristoštgyridsaťsedemeura 53 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.12.2017

Rok 2017

Zoznam došlých faktúr za rok 2017

615 369,30 EUR Šestopätnásťtisíctristošesťdesiatdeväťeura 30 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.12.2016

Rok 2016

Zoznam došlých faktúr za rok 2016

229 286,79 EUR Dvestodvadsaťdeväťeuradvestoosemdesiatšesťeura 79 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.01.2015

Rok 2015

Zoznam došlých faktúr od 01.01.2015 do 31.12.2015

148 982,61 EUR Jedenstoštyridsaťšesťtisícdeväťstoosemdesiatdvaeura 81 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

30.09.2020

09-2020

Zoznam došlých faktúru September 2020

8 537,80 EUR Osemtisícpäťstotriddsaťsedemeura 80 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.08.2020

08-2020

Zoznam došlých faktúr August 2020

20 270,37 EUR Dvadsaťtisícdvestosedemdesiateura 37 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.07.2020

07-2020

Zoznam došlých faktúr Júl 2020

21 542,05 EUR Dvadsaťjedentisícpäťstoštyridsaťdvaeura 5 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

30.06.2020

06-2020

Zoznam došlých faktúr za Jún 2020

8 600,26 EUR Osemtisícšestoeura 26 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

31.05.2020

05-2020

Zoznam došlých faktúr Máj 2020

5 083,80 EUR Päťtisícosemdesiateura 80 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

30.04.2020

04-2020

Zoznam došlých faktúr Apríl 2020

5 568,20 EUR Päťtisícpäťstošesťdesiatosemerua 20 centov

Zoznam došlých faktúr

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: