Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.12.2019

12-2019

Zoznam došlých faktúr December 2019

6 066,43 EUR Šesťtisícšesťdesiatšesťeura 43 centov

Zoznam došlých faktúr 12-2019

Obec Dvorianky

30.11.2019

11-2019

Zoznam došlých faktúr November 2019

25 617,82 EUR Dvadsaťpäťtisícšestosedemnásť eura 82 centov

Zoznam došlých faktúr 11-2019

Obec Dvorianky

31.10.2019

10-2019

Zoznam došlých faktúr Október 2019

16 006,87 EUR Šestnásťtisícšesťeura 87 centov

Zoznam došlých faktúr 10-2019

Obec Dvorianky

30.09.2019

09-2019

Zoznam došlých faktúr September 2019

155 186,51 EUR Jedenstopäťdesiatpäťeurajedenstoosemdesiatšesťeura 51 centov

Zoznam došlých faktúr 09-2019

Obec Dvorianky

31.08.2019

08-2019

Zoznam došlých faktúr August 2019

4 187,03 EUR Štyritisícjedentoosemdesiatsedemeura 3 centy

Zoznam došlých faktúr 08-2019

Obec Dvorianky

31.07.2019

07-2019

Zoznam došlých faktúr Júl 2019

6 907,40 EUR Šesťtisícdeväťstosedemeura 40 cetov

Zoznam došlých faktúr 07-2019

Obec Dvorianky

30.06.2019

06-2019

Zoznam došlých faktúr Jún 2019

6 124,70 EUR Šesťtisícjedenstodvadsaťštyrieura 70 centov

Zoznam došlých faktúr 06-2019

Obec Dvorianky

31.05.2019

05-2019

Zoznam došlých faktúr MÁJ 2019

9 999,26 EUR Deväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväťeura 26 centov

Zoznam došlých faktúr 05-2019

Obec Dvorianky

30.04.2019

04-2019

Zoznam došlých faktúr Apríl 2019

5 906,16 EUR Päťtisícdeväťstošesťeura 16 centov

Zoznam došlých faktúr 04-2019

Obec Dvorianky

31.03.2019

03-2019

Zoznam došlých faktúr Marec 2019

6 924,94 EUR Šesťtisícdeväťstodvadsaťštyrieura 94 centov

Zoznam došlých faktúr 03-2019

Obec Dvorianky

28.02.2019

02-2019

Zoznam došlých faktúr Február 2019

5 376,47 EUR Päťtisíctristosedemdesiatšesťeura 47 centov

Zoznam došlých faktúr 02-2019

Obec Dvorianky

31.01.2019

01-2019

Zoznam došlých faktúr Január 2019

89 926,61 EUR Osemdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsaťšesťeura 61 centov

Zoznam došlých faktúr 01-2019

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: