Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: 83-007-20
 • Názov
  Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy (A) č. 83-007-20 - Dodatok č. 1
 • Číslo dodatku k zmluve
  83-007-20
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Mení sa článok I - Obsah dodatku Bod 1.3.5. sa ruší a nahrádza následovným textom: 1.3.5.1. Klient nie je oprávnený opätovne čerpať úver. Bod 1.3.7 sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 1.3.7 Deň splatnosti Termínovaného úveru: 26.07.2022. Banka môže adekvátne skrátiť lehotu splácania úveru v prípade vykonania predčasnej splátky úveru klientom, a to tak, že oznámením zaslaným klientovi určí deň splatnosti Termínovaného úveru na nový, skorší deň.
 • Cena
  98 332,51 EUR Deväťdesiatosemtisíctristotridsaťdva eura 51 centov
 • Dátum účinnosti zmluvy
  17.7.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  16.7.2021
 • Dátum zverejnenia
  16.7.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Dvorianky
 • IČO
  00331511
 • DIČ
  2020724288
 • Adresa
  Lipová ulica 79/1, Dvorianky, 076 62
 • Telefón
  00421566797120
 • E-mail
  obecdvorianky@centrum.sk
 • Web
  www.obecdvorianky.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Prima banka Slovensko, a.s.
 • IČO
  31 575 951
 • DIČ
 • Adresa
  Hodžová 11
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
  www.primabanka.sk
 • Meno podpisujúcej osoby
  Gabriel Čverčko, Ing. Ladislav Szilágyi, Mgr. Aneta Filová
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce, firemný bankár, firemný bankár
 • Poznámka