Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: DODATOK č. 2
 • Názov
  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043KE050014
 • Číslo dodatku k zmluve
  DODATOK č. 2
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti Zmluvných strán
 • Cena
  868 282,47 EUR Osemstošesťdesiatosemtisícdvestoosemdesiatdva eura 47 centov
 • Dátum účinnosti zmluvy
  29.5.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
 • Dátum zverejnenia
  28.5.2019
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Dvorianky
 • IČO
  00331511
 • DIČ
  2020724288
 • Adresa
  Lipová ulica 79/1, Dvorianky, 076 62
 • Telefón
  00421566797120
 • E-mail
  obecdvorianky@centrum.sk
 • Web
  www.obecdvorianky.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Pôdohospodárska platobná agentúra
 • IČO
  30 794 323
 • DIČ
 • Adresa
  Hraničná 12, 815 26 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. Juraj Kožuch, PHD. Gabriel Čverčko
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  generálny riaditeľ PPA starosta obce
 • Poznámka