Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Oznamy školy

JARNÉ  PRÁZDNINY

Oznamujeme rodičom a zástupcom detí, že v dňoch 21. 02. 2022 - 25. 02. 2022 bude prevádzka Mš prerušená.

Nástup detí po prázdninách je v pondelok 28. 02. 2022

Viera Dandárová, riaditeľka MŠ


OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY  MŠ

 Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v Materskej škole, RUVZ  v Trebišove rozhodlo o prerušení prevádzky MŠ v dňoch 31. 01. 2022  - 04. 02. 2022.

Viera Dandárová, riaditeľka MŠ


Oznam

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že nástup do MŠ po zimných prázdninách je dňa 10. 01. 2022 (pondelok).

Prosíme pri príchode predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa.

Viera Dandárová, riaditeľka MŠ


ZIMNÉ PRÁZDNINY

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že zimné prázdniny budú v termíne od 

20. 12. 2021 - 07. 01. 2022

Nástup po prázdninách je v pondelok 10. 01. 2021

PROSÍME RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ, ABY POPLATKY ZA STRAVU A ŠKOLNÉ ZA MESIAC DECEMBER VYPLATI DO PIATKA 17. 12. 2021

Ďakujem

Viera Dandárová, riaditeľka MŠ 


OKTÓBER - Mesiac úcty starším

Naše deti si pre svojich starých rodičov vyrobili malé darčeky z veľkej lásky...a posielajú im aj pozdrav vo forme videa.

 Svietniky pre starých rodičovPozdravy pre starých rodičovPrianie starým rodičom

Prianie babke a dedkovi (147.72 MB)

O repke (194.59 MB)

Bola babka mala capka (146.5 MB)


JESENNÉ    PRÁZDNINY

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že prevádzka MŠ bude počas JESENNÝCH PRÁZDNIN   v dňoch 28.  10. - 29. 10. 2021   PRERUŠENÁ. 

Nástup do MŠ po prázdninách je dňa 02. 11. 2021 - UTOROK - rodič pri príchode dieťaťa predkladá PÍSOMNÉ  VYHLÁSENIE  O  BEZPRÍZNAKOVOSTI (viď príloha v ozname nižšie)

Viera Dandárová, riaditeľka MŠ


ZMENA  V  OSPRAVEDLŇOVANÍ  NEPRÍTOMNOSTÍ  DETÍ  V  MŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva s účinnosťou od 18. 10. 2021 

dochádza k zmene v ospravedlňovaní neprítomností detí v MŠ.

  Ak ide o neprítomnosť dieťaťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, môže rodič ospravedlniť svoje dieťa NEOBMEDZENE - neprítomnosť dieťaťa je ale povinný nahlásiť v MŠ, po nástupe dieťaťa do MŠ rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 Ak ide o neprítomnosť dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rodič može ospravedlniť dieťa v období 7 po sebe nasledujúcich vyučujúcich dní. Rodič taktiež nahlasuje neprítomnosť dieťaťa a po nástupe do MŠ predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (22.57 kB)

Usmernenie Ministerstva školstva (160.97 kB)

Viera Dandárová, riaditeľka Mš


  SÚŤAŽ S HYZOU

 Vážení rodičia, mili priatelia a priaznivci MŠ. Naša škôlka sa zapojila do súťaže spoločnosti Hyza, v ktorej už od októbra môžte hlasovať a podporiť Materskú školu v Dvoriankach a pomôcť jej tak k výhre niektorej z cien. Vopred Vám všetkým ďakujeme za podporu a vaše hlasy.

        www.hyza.sk/dobrotkovo 

Súťaž s hyzou

List spoločnosti Hyza

 

 

 

 

  TLAČIVO VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

 Prosíme rodičov, aby vo štvrtok 02. 09. 2021 pri nástupe detí do MŠ predložili aj vypísané tlačivo o bezpríznakovosti /viď odkaz nižšie/

Tlačivo bude k dispozícii aj v šatni v MŠ.       

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (15.99 kB)

               Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

 

           ZAČIATOK  ŠK. ROKA  2021/2022

  Oznamujeme rodičom zapísaných detí, že začiatok školského roka 2021/2022 je dňa 02. 09. 2021 (štvrtok) o 7:00 hod. 

Prosíme rodičov, abz deťom nachystali:

              -  papl´´on a vankúšik (doniesť oblečené v posteľnom prádielku)

               - pyžamko

               - nepremokavá plachta na lehátko  (prípadne podložku pod plachtu)

               - papučky

               - náhradné oblečenie do skrinky

               -  pre dievčatá hrebeň

      !!! VŠETKO OZNAČIŤ MENOM !!!   

 Prosíme Vás o dodržiavanie všetkých hygienických opatrení, prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekciu rúk  a prítomnosť doprevádzajúcich zákonných zástupcov detí v šatni skrátiť na nevyhnutný čas. 

 

                  Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

 

 

 

 OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV MŠ

 Vážení rodičia, nakoľko sa zmenil zákon o dotáciách na stravum, ktorá nebude už plošne poskytovaná predškolákom, je potrebné, aby ste podľa nižšie priloženého usmernenia pre uplatnenie dotácie vyplnili buď Čestné vyhlásenie, že si rodičia neuplatňujú na dieťa daňový bonus, alebo potvrdenie, že sú na hranici životného minima alebo potvrdenie, že je im poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi.

Prosím všetých, ktorých sa to týka, aby do pondelka 09. 08. 2021 doručili podpísané Čestné vyhlásenie na Obecný úrad Dvorianky. 

INFO PRE ŽIADATEĽOV (36.67 kB)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE (13.22 kB)

                                Viera Dandárová, riaditeľka MŠ   

 

 

OZNAM

 Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí navštevujúcich MŠ, že od 03. 05. 2021 NIE JE povinné testovanie rodičov. Taktiež sa opať menilo tlačivo Čestné prehlásenie, ktoré bude platné od pondelka 03. 05. 2021. 

Naďalej Vás prosíme o dodržiavanie protiepidemioloogických opatrení. Dieťa prichádza do škôlky bez akýchkoľvek príznakov ochorenia, do budovy MŠ poprosíme vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest, zdržiavať sa v interiéri len nevyhnutný čas a v obmedzenom počte. 

ĎAKUJEME, že dodržiavate dané opatrenia.

Čestné prehlásenie od 03. 05. 2021 (19.98 kB)

            Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

  

 

  NOVÉ TLAČIVO ČESTNÉ PREHLÁSENIE - nech sa páči, nové tlačivo čestného prehlásenia aktuálne platné od 26. 04. 2021 

 Čestné prehlásenie záonného zástupcu (24.87 kB)

   

  Oznam 

 Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že od štvrtka 22. 04. 2021 bude obnovená CELODENNÁ PREVÁDZKA v Materskej škole. Vo štvrtok je preto potrebné doniesť aj prádielko na spanie pre detičky. 

Pripomíname povinnosť predkladť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti vždy v pondelok ráno pri príchode detí do MŠ, taktiež aj po 3 dňovej neprítomnosti dieťaťa v materksej škole (vrátane víkendu).

Ďakujeme za rešpektovanie platných nariadení. 

                  Viera Dandárová, riaditeľka MŠ 

 

       OZNAM O PREVÁDZKOVEJ DOBE MŠ

 Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že z  technických príčin nie je možný výdaj obedov. Z tohto dôvodu bude v týždni od 12. 04. 2021 prevádzka MŠ iba v dopoludňajších hodinách. 

                  Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

 

   OZNAM O OTVORENÍ MATERSKEJ ŠKOLY

 Na základe rozhodnutia Ministrstva školstva oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že v termíne od 12. 04. 2021 bude prevádzka MŠ OBNOVENÁ.

Žiadame rodičov o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení, vstup do budovy MŠ iba s prekrytím dýchacích ciest RESPIRÁTOROM!

Pri nástupe dieťaťa do škôlky je rodič povinný predložiť čestné vyhlásenie Čestné prehlásenie Zákonného zástupcu.docx (23.55 kB)  , ktoré si buď vytlačíte a vypíšete už doma, alebo bude vytlačené k dispozícii v MŠ. Čestné vyhlásenie vypĺňa a podpisuje len jeden z rodičov.

Ďalej je pri nástupe potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo Antigénového testu, alebo potrvrdením o výnimke z povinnosti testovania sa (lekárske potvrdenie). 

Ďakujeme za dodržanie nastavených nariadení. Už teraz sa na Vás všetkých veľmi tešíme.

                            Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

 

  OZNAM 

 Na základe odporúčaní RUVZ Trebišov :

 "Okresný úrad Trebišov aj odbor krízového riadenia sa preto stotožňuje so stanoviskom RÚVZ v Trebišove a odporúča, aby zriaďovatelia škôl zvážili potrebu otvárania školských zariadení hneď v týždni po Veľkej noci a radšej vyčkali na uznesenie Vlády SR. Dovtedy odporúčame, ak to nie je nevyhnutné, radšej prezenčnú formu v predškolských zariadeniach a v 1. stupni základných škôl využívať iba pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry."   

 ostáva prevádzka MŠ v týždni po Veľkej noci naďalej prerušená. 

                              Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

 

OZNAM 

 Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že nakoľko sa naš okres aj budúci týždeň (od 22. 03. - 28. 03. 2021) bude nachádzať v 4. stupni varovania (čierny okres), ostáva aj na základe odporúčania RUVZ Trebišov prevádzka materskej školy prerušená.

RUVZ  naďalej usmerňuje prevádzkovateľov školských zariadení, aby zabezpečovali prevádzku v režime prezenčnej formy v predškolských zariadeniach, 1.stupni základných škôl, školských kluboch vrátane školského stravovania (v prípade zistených požiadaviek a možností zabezpečenia) len pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry a zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.  Je nevyhnutné, aby každý subjekt podľa svojich kompetencií a pôsobnosti urobil všetko preto, aby nariaďované protiepidemické opatrenia boli realizované (dodržiavané) v čo najširšej miere s cieľom ochrániť zdravie nás všetkých.

                        Viera Dandárová, riaditeľka MŠ
   

 

    OZNAM

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, navštevujúcich MŠ, že škôlka bude aj naďalej mimo prevádzky. Nakoľko karanténa niektorých zamestancov trvá do 21. 03. 2021, otvorenie materskej školy bude možné až  po tomto termíne, samozrejme s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

                            Viera Dandárová, riaditeľka MŠ 

 

OZNAM

 Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí naštevujúcich MŠ, že z dôvodu karantény zamestnancov, ostáva prevádzka materskej školy zatvorená aj v termíne od 08. 03. 2021

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať. 

                      Viera Dandárová, riaditeľka MŠ   

 

 OZNAM O PREDPOKLADANOM TERMÍNE OTVORENIA MŠ

   Na základe odporúčania RÚVZ v Trebišove sa prevádzka MŠ neobnoví v termíne od 01. 03. 2021. Predpokladaný termín otvorenia je 08. 03. 2021. Situáciu aj naďalej monitorujeme a o ďalších prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

                                   Viera Dandárová, riaditeľka MŠ 

 

     

OZNAM

  Nakoľko sa epidemiologická situácia nezlepšuje, aj v týždni od 15. 02. 2021  ostáva materská škola v obci zatvorená. Neustále sledujeme aktuálnu situáciu a o ďalšom postupe Vás budeme informovať. 

                                  Viera Dandárová, riaditeľka MŠ   

 

                                    OZNAM

 Na základe rozhodnutia RÚVZ v Trebišove, ktoré rozhodlo a odporúčilo kvôli pretrvávajúcej epidemiológickej situácii neotvárať školské zariadenia od 08. 02. 2021 v celom okrese Trebišov ostáva prevádzka MŠ naďalej prerušená. Situáciu aj naďalej sledujeme a o zmenách Vás budeme informovať . 

                                                             Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

 

 

OZNAM O TRVANÍ PRERUŠENIA PREVÁDZKY MŠ

 Na základe pretrvávajúcej epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia MInisterstva školstva, vedy, výskumu a športu aj naďalej ostáva naša MŠ mimo prevádzky a bude aj v týždni od 01. 02. 2021 - 05. 02. 2021 zatvorená. 

Situáciu aj naďalej sledujeme a o ďalšom postupe Vás budeme informovať. 

                                                        Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

 

 OZNAM O TRVANÍ PRERUŠENIA PREVÁDZKY MŠ

 Na základe pretrvávajúcej epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia MInisterstva školstva, vedy, výskumu a športu aj naďalej ostáva naša MŠ mimo prevádzky a bude aj v týždni od 25. 01. 2021 - 29. 01. 2021 zatvorená. 

Situáciu aj naďalej sledujeme a o ďalšom postupe Vás budeme informovať. 

                                                        Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

 

 OZNAM O TRVANÍ PRERUŠENIA PREVÁDZKY MŠ

 Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, kde naďalej platí, že materské školy sú otvorené len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých povaha  práce neumožňuje prácu z domu, ostáva naša MŠ zatvorená aj v týždni od 18.01. - 22. 01. 2021. O ďalšom rozhodnutí Vás budeme informovať.  

                                          Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

 

 OZNAM O PRERUŠENI PREVÁDZKY MŠ

 Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 

03. 01. 2021 bude prevádzka MŠ PRERUŠENÁ v dňoch 11. 01. 2021 - 15. 01. 2021. 

Nakoľko je prevádzka materských škôl povolená  v tomto týždni  len pre deti rodičov pracujúcich v 1. línii ( v kritickej infraštruktúre)  a rodičov, kde obaja nemôžu vykonávať svoju prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, je prevádzka MŠ nerentabilná. 

 O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

                                                                        Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

 

 

  Poďakovanie sponzorovi

  Oznámenie o čase trvania zimných prázdnin

 

 MIKULÁŠ V MŠ

 Oznamujeme rodičom, že v pondelok 07.12. 2020 našu MŠ a detičky v nej príde navštíviť  Mikuláš. Veríme, že sa hlavne v zdraví uvidíme v čo najväčšom počte.

                                                                       V. Dandárová

 

 Naša škôlka sa tento rok zapojila do projektu Vianočná pošta a  s deťmi svojou "troškou" potešíme starkých v určitom domove dôchodcov.  Už teraz sa tešíme na výrobu pohľadníc a pečenie perníčkov, ktoré potešia v tejto ťažkej dobe možno ešte viac opustených dôchodcov.   Vaše V & V

Ďakovný list k projektu Vianočná pošta

 

Usmernenie Ministerstva školstva po celoplošnom testovaní

Pripomíname a prosíme o dodržiavanie všetkých hygienických nariadení v priestoroch MŠ. Rúška pre deti nateraz nie sú povinné, no ich užívanie je dôrazne odporúčané.

Naďalej Vás žiadame, aby ste do MŠ prinášali len zdravé deti. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, či iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, NESMIE VSTÚPIŤ  DO PRIESTOROV MATERSKEJ ŠKOLY.  

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Dátum: 3. 5. 2024

Oznamujeme rodičom, že v mesiaci máj prebieha zápis detí do Materskej školy na školský rok 2024/2025.
Vyplnené žiadosti môžete v priebehu mesiaca doručiť do MŠ.
Žiadosť je prílohou tohto oznamu. Tlačivo si viete aj vyzdvihnúť v Materskej škole.
Viera Dandárová

POZVÁNKA NA KARNEVAL

Dátum: 18. 1. 2024

Materská škola Dvorianky a Obec Dvorianky
srdečne pozývajú všetky detičky na karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 10.02. 2024 so začiatkom o 15:00 hod v sále kultúrneho domu v Dvoriankach.
Tešíme sa na všetky krásne masky

Začiatok šk. roka 2023/2024

Dátum: 24. 8. 2023

Riaditeľstvo MŠ Dvorianky oznamuje, že začiatok šk.roka 2023/24 je dňa 04.09.2023.
Prevádzka MŠ je od 7:00-16:00 hod.
Deti pri nástupe potrebujú:
   - papučky
   - uteráčik + hrebeň pre dievčatá
   - paplón, vankúšik + obliečky
   - nepremokavá plachta
- pyžamko
- náhradné oblečenie

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Dátum: 3. 4. 2023

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že prevádzka Materskej školy bude v čase Veľkonočných prázdnin
od 06.04. - 11. 04. 2023 PRERUŠENÁ.
Nástup detí do MŠ je 12. 04. 2023 (streda)
Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Dátum: 31. 3. 2023

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom, že zápis detí do Materskej školy na školský rok 2023 / 2024 je
do 31. 05. 2023.
Vyplnené prihlášky môžete odovzdať v Materskej škole.
Tlačivo prihlášky je súčasťou prílohy tohto oznamu.
Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

JARNÉ PRÁZDNiNY

Dátum: 3. 3. 2023

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že jarné prázdniny budú v našej MŠ v dňoch 6.3.-7.3. (pondelok-utorok). Od stredy 8. 3. 2023 bude MŠ opäť v prevádzke.
Viera Dandárová, riaditeľka MŠ

ZIMNÉ PRÁZDNINY

Dátum: 21. 12. 2022

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že zimné prázdniny sú v termíne
od 23. 12. 2022 - 05. 01. 2023
Nástup detí do MŠ je 09. 01. 2023
Viera Dandárová
riaditeľka MŠ

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

Dátum: 13. 12. 2022

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že kvôli vysokej chorobnosti sa prevádzka MŠ prerušuje od 14. 12. 2022 - 16. 12. 2022. Nástup detí do MŠ je v pondelok 19. 12. 2022
Viera Dandárová
riaditeľka MŠ

ZAČIATOK ŠK. ROKA 2022/2023

Dátum: 16. 8. 2022

Oznam k nástupu detí do MŠ - 05. 09. 2022

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Dátum: 2. 5. 2022

Riaditeľstvo MŠ Dvorianky oznamuje rodičom detí, že zápis detí do Materskej školy sa uskutoční v termíne od
02. 05. 2022 - 31. 05. 2022.
Žiadosť je prílohou tohto oznamu alebo si ju môžete vyzdvihnúť v MŠ v pracovných dňoch od 07:00 - 16:00.
Tešíme sa na všetky detičky.


OZNAM

Dátum: 17. 4. 2022

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že prevádzka MŠ po Veľkonočných sviatkoch bude znovu obnovená dňa 19.04.2022 t.j. utorok.
V. Dandárová, riaditeľka MŠ

Obec

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký júl, taký január.

Pranostika na akt.deň

Na deň Rozoslania apoštolov poprcháva, to Magdaléna /22.7/ svojho pána

Dôležité telefónne čísla

l

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Mobilné kino

Mapa

TRIEDENIE ODPADU