Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11378/2020-4210-52028 v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) DM-6/2019, v znení dodatku č. 1 z februára 2020, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 31/2020 dňa 14

018/2021

4 908,32 EUR štyritisícdeväťstoosem eur tridsaťdva centov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

3. 11. 2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

017/2021

110,00 EUR Jedenstodesaťeura

Mgr. Slavomír Habura

Obec Dvorianky

6. 10. 2021

Poistná zmluva PZ č. 9127004316

016/2021

652,78 EUR Šestopäťdesiatdvaeura 78 centov

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

13. 8. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č-t- 0566797158

015/2021

14,00 EUR Štrnásť eura

Slovak Telekom a.s.

Obec Dvorianky

13. 8. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služie

014/2021

19,99 EUR Devätnásťeura 99 centov

Slovak Telekom a.s.

Obec Dvorianky

12. 8. 2021

Zmluva číslo 9140070669 - úraz, starostlivosť-úrazové poistenie

013/2021

16,01 EUR Šestnásťeura 1 cent

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

16. 7. 2021

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy (A) č. 83-007-20 - Dodatok č. 1

83-007-20

98 332,51 EUR Deväťdesiatosemtisíctristotridsaťdva eura 51 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

3. 6. 2021

Zmluva-úrazové poistenie-aktivačná činnosť

012/2021

16,01 EUR Šestnásťeura 10 centov

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

31. 5. 2021

DOHODA č. 21/45/054/220

011/2021

0,00 EUR Nula eura

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

19. 5. 2021

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.2020

Príloha č. 2

Nula eura

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

19. 4. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

009/2021

Nula eura

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dvorianky

14. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

008/2021

700,00 EUR Sedemsto eura

Ing. Jozef Rešetár audítor, č. licencie 525

Obec Dvorianky

28. 2. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezp.systému združ.naklad.s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal. výrobkov

007/2021

0,00 EUR Nula eura

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

21. 1. 2021

Zmluva č. 001/2021 o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

006/2021

3 500,00 EUR Tritisícpäťstoeura/tona bez DPH

FECUPRAL, spol s r.o.

Obec Dvorianky

14. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

002/2021

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dvorianky

13. 1. 2021

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2021

001/2021

18,00 EUR Osemnásť eura s DPH

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

31. 12. 2020

Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

004/2021 - Dodatok č. 1/2021

Nula eura

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

31. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

003/2021

83,33 EUR Osemdesiattrieura 33 centov

ZIKRA s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice

Obec Dvorianky

23. 12. 2020

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

2020

0,00 EUR Nula eura

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Dvorianky

14. 12. 2020

DOHODA č. 20/45/010/61 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/45/010/61

0,00 EUR Nula eura

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

14. 12. 2020

DOHODA č. 20/45/012/30 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODA č. 20/45/012/30

Nula eura

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

4. 11. 2020

DOHODA č. 20/45/54X/11 o poskytnutí finan.príspevku na podporu vytvárania prac.miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č. 3

20/45/54X/11

3 099,54 EUR Tritisícdeväťdesiatdeväťeura 54 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

15. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2863

11 500,00 EUR Jedenásťtisícpäťstoeura

Ministerstvo financií SR

Obec Dvorianky

7. 10. 2020

Poistná zmluva PZ č. 9127004089

010/2021

614,98 EUR Šestoštrnásťeura 98 centov

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

10. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí nebytového priestoru zo dňa 11.09.2020

11092020

0,00 EUR Nula eura

Cirkevná spojená škola, org. zložka ZUŠ sv. Cecílie

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 172

Samospráva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Dôležité telefónne čísla

l

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mapa