Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 9. 2020

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa §536 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení

4905.0062071VVA

16 636,54 EUR Šestnásťtisícšestotridsaťšesťeura 54 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

27. 8. 2020

ZMLUVA o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc

001520

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeura/mesiac

JWTS, s.r.o.

Obec Dvorianky

29. 7. 2020

Dodatok 4/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

Dodatok 4/2020

187,20 EUR Jedenstoosemdesiatsedem eur 20 centov

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

29. 7. 2020

Dodatok 3/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

Dodatok 3/2020

12,00 EUR Dvanásť €

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

28. 7. 2020

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 83-007-20

83-007-20

98 332,51 EUR Deväťdesiatosemtisíctristotridsaťdva eura 51 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

14. 7. 2020

Splátkový kalendár k Zmluve o autokredite č. 1082034

022020

12 200,00 EUR Dvanásťtisícdvesto eura

Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Obec Dvorianky

14. 7. 2020

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 1082034

012020

12 200,00 EUR Dvanásťtisícdvestoeura

Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Obec Dvorianky

14. 7. 2020

Zmluva o autokredite č. 1082034

1082034

12 200,00 EUR Dvanásťtisícdvestoeura

Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Obec Dvorianky

1. 7. 2020

Dodatok k zmluve

01

100,00 EUR Jedenstoeura/mesiac

ZIKRA s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice

Obec Dvorianky

18. 6. 2020

Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru č. 7/2020

7-2020

2 520,00 EUR Dvetisícpäťstodvadsaťeura

REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov

Obec Dvorianky

8. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Zmluva z 08.06.2020

9,60 EUR Deväťeur 60 centov

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

2. 6. 2020

Darovacia zmluva

01-2020

1,00 EUR Jedno euro

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Obec Dvorianky

25. 3. 2020

DOHODA č 20/45/054/143 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu

20/45/054/143

7 044,39 EUR Sedemtisícštyridsaťštyrieura 39 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

3. 3. 2020

ZMLUVA č. 3 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2020

03-2020

350,00 EUR Tristopäťdesiateura

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Dvorianky

Obec Dvorianky

3. 3. 2020

ZMLUVA č. 2 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2020

02-2020

300,00 EUR Tristo eura

ZO Slovenský zväz záhradkárov Dvorianky

Obec Dvorianky

3. 3. 2020

ZMLUVA č. 1 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2020

01-2020

500,00 EUR Päťsdtoeura

Parobci z Dvorianok

Obec Dvorianky

26. 2. 2020

Dodatok č. 1-2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1-2020

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Dvorianky

24. 2. 2020

Zmluva č. HM-005-2020-300 na užívanie odvodňovcieho kanála

HM-005-2020-300

300,00 EUR Tristoeura ročne

Hydromeliorácie, štátny podnik

Obec Dvorianky

30. 1. 2020

Dohoda- "Cesta a trh práce 3"-Opatrenie č. 2

20-45-054-5

7 044,39 EUR Sedemtisícštyridsaťštyrieura 39 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

21. 1. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1/2020

33,00 EUR Tridsaťtrieura s DPH/mesiac

PP PROTECT s.r.o.

Obec Dvorianky

9. 1. 2020

ZMLUVA o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

012020

15,00 EUR Pätnásťeura za kontajner v objeme 20l

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

2. 1. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združ.nakl.s odpadmi z obalov

DODATOK č- 3-2020

0,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

31. 12. 2019

ZMLUVA o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

012020

100,00 EUR Jedenstoeura mesačne

ZIKRA s.r.o.

Obec Dvorianky

27. 12. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

9923695560

19,99 EUR Devätnásťeura 99 centov

Slovak Telekom a.s.

Slovak Telekom a.s.

23. 12. 2019

DOHODA č. 19-45-010-72 uzatvorená podľa §10 ods.3,. ods. 11 a násl. zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platom znení

19-45-010-72

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 172

Samospráva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď /až/ začneme kosiť.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Dôležité telefónne čísla

l

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Átrium bábkového divadla

Mapa