Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 1. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združ.nakl.s odpadmi z obalov

DODATOK č- 3-2020

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dvorianky

31. 12. 2019

ZMLUVA o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

012020

100,00 EUR Jedenstoeura mesačne

ZIKRA s.r.o.

Obec Dvorianky

27. 12. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

9923695560

19,99 EUR Devätnásťeura 99 centov

Slovak Telekom a.s.

Slovak Telekom a.s.

23. 12. 2019

DOHODA č. 19-45-010-72 uzatvorená podľa §10 ods.3,. ods. 11 a násl. zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platom znení

19-45-010-72

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

9. 12. 2019

DOHODA č. 19-45-012-46

19-45-012-46

1,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

2. 12. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

89415818-4-7

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dvorianky

31. 10. 2019

Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber-firmy a orgánizácie

31102019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeura

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Dvorianky

11. 10. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 07/2019 o odb.pomoci pre výkon správy majetku verej.kanal.a ČOV

Dodatok č. 1

2 826,14 EUR Dvatisícosemstodvadsaťšesťeura 14 centov

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

7. 10. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o úvere číslo 000565/CORP/2019

Dodatok č. 1

138 111,26 EUR Jedenstotridsaťosemtisícjedenstojedenásť eura 26 centov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ,

Obec Dvorianky

6. 10. 2019

Poistná zmluva

9127003703

539,44 EUR Pästotridsaťdeväťeura 44 centov

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

4. 10. 2019

Detské ihrisko Dvorianky

ZMLUVA O DOELO

8 916,80 EUR Osemtisícdeväťstošestnásťeura 80 centov

PLAYSYSTEM, s.r.o.

Obec Dvorianky

4. 10. 2019

Kvitancia/Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o úvere č. 83/003/18

8300318

86 332,07 EUR Osemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

3. 10. 2019

DOHODA o vydaní a vyplnení biankozmenky číslo : 000565A/CORP/2019

Dohoda o vydaní a vyplnení biankozmenky číslo 0005

138 111,26 EUR Jedenstotridsaťosemtisícjedenstojedenásť eura 26 centov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ,

Obec Dvorianky

3. 10. 2019

ZMLUVA o úvere číslo: 000565/CORP/219

ZMLUVA o úvere číslo: 000565/CORP/2019

138 111,26 EUR Jedenstotridsaťosemtisícjedenstojedenásť eura 26 centov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ,

Obec Dvorianky

26. 9. 2019

ZMLUVA č. D2019091739 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania ceritikátov

ZMLUVA č. D2019091739

0,00 EUR

Disig, a.s.

Obec Dvorianky

18. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201911212

201911212

0,00 EUR

Disig, a.s.

Obec Dvorianky

9. 9. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2019

1

0,00 EUR

MIRATO s.r.o.

Obec Dvorianky

28. 8. 2019

DOHODA č. 19/45/52A/231 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťou formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby

DOHODA číslo 19/45/52A/231

638,52 EUR Šestotridsaťosem eura 52 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

20. 8. 2019

Zmluva č. 1-2019-Rekonštrukcia strechy na obecnom úrade

1-2019

18 278,83 EUR Osemnásťtisícdvestosedemdesiatosemeura 83 centov

MIRATO s.r.o.

Obec Dvorianky

15. 8. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo 4905.5060017MZA

Dodatok č. 2

0,00 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

13. 8. 2019

Čiastočná rekonštrukcia kuchyne materskej školy

ZMLUVA o dielo č. 2906

7 804,56 EUR Sedemtisícosemstoštyrieura 56 cetov

Stavoservis s.r.o. Trebišov

Obec Dvorianky

9. 8. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072KE130052

Dodatok č. 2

86 332,07 EUR Odemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

26. 7. 2019

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

514/2019

8 400,00 EUR Osemtisícštyristo eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

22. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

620/2019

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatiáciu

Obec Dvorianky

18. 7. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Dodatok č. 2

86 332,07 EUR Odemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 201

Samospráva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dôležité telefónne čísla

l

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Sokoliari

Mapa