Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 2. 2019

Zmluva o odbere a zneškodňovaní kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd

2019

0,00 EUR

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

16. 1. 2019

Dodatok k zmluve č. 15/2015

Dodatok k zmluve č. 152015

3 180,00 EUR Jedentisícjedenstoosemdesiat eura

Dankaninová Drahoslava

Obec Dvorianky

9. 1. 2019

DOHODA č. 15/45/010/76 uzatvorená podľa §10 ods. 3 ods. 11 a nasl. zákona č. 417-2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

15/45/010/76

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

8. 1. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Č. 1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

27. 12. 2018

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406603092

2406603092

44,50 EUR Štyridaťštyri eura 50 centov

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

21. 12. 2018

DOHODA číslo 18/45/52A/256 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

18/45/52A/256

1 375,55 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäťeura 55 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

20. 12. 2018

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologického rozložiteľného odpadu

Zmluva

15,00 EUR Pätnásť eura bez DPH/ 1 kontajner 20 l

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

19. 12. 2018

Dodatok č. 2 k zmluve o úvere číslo: 000258/CORP/2017

00258CORP2017

889 448,48 EUR Osemstoosemesiatdeväťtisícštyristoštyridsaťosem eura 48 centov

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Dvorianky

6. 12. 2018

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy /A/ č. 83-003-18

ZMLUVA č. 83-003-18

86 332,07 EUR Osemdesiatšesťtisívctristotridsaťdva eura 7 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

29. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

Zmluva

100,00 EUR Jedenstoeur

ZIKRA s.r.o.

Obec Dvorianky

10. 10. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZMLUVA Č.074KE220082

98 332,51 EUR Deväťdesiatosemtisíctristotridsaťdvaeura 51 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

20. 9. 2018

Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 4-2018

4-2018

6 250,80 EUR Šesťitisícdvestopäťdesiateura 80 centov

NOVA TRAINING, s.r.o.

Obec Dvorianky

24. 8. 2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva

86 332,07 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

30. 7. 2018

Zmluva o balíčku GDPR a eritikáte SSL

BAL-11-7-2018-SK

395,00 EUR Tristodeväťdesiatpäť eura bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dvoriany

18. 7. 2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Dvorianky

Zmluva o dielo

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eura

Projekty EÚ, s.r.o.,

Obec Dvoriany

4. 6. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

340,67 EUR

Občania obce

Obec Dvorianky

25. 5. 2018

Zmluva o dielo uzavretá v súlade s ust. §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva č. 07/2018

99,00 EUR Deväťdesiatdeväť eura

MAHUT Group s.r.o.

Obec Dvorianky

24. 5. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dvorianky

11. 5. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Č. 072KE130052

86 332,07 EUR osemdesiatšesťtisíctristotridsaťdva EUR a sedem eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

10. 4. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.1

1,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dvorianky

30. 1. 2018

Zmluva č. 31/I/2018 o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

31/I/2018

990,00 EUR

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.

Obec Dvorianky

29. 1. 2018

DOHODA č. 18/45/054/5

DOHODA č. 18/45/054/5

7 773,12 EUR Sedemtisícsedemstosedemdesiattri eura 12 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

19. 12. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o úvere číslo: 000258/CORP/2017

č. 000258/CORP/2017

889 448,48 EUR

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Dvorianky

18. 12. 2017

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

36596507

18,00 EUR Osemnásť eura

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

14. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality zo ŠR SR na rok 2017

ZMLUVA č. 023452/2017

5 000,00 EUR Päťtisíc eura

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 234

Samospráva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý apríl, mokrý jún.

Dôležité telefónne čísla

l

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Sokoliari

Mapa

TRIEDENIE ODPADU