Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 7. 2019

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

514/2019

8 400,00 EUR Osemtisícštyristo eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dvorianky

22. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

620/2019

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatiáciu

Obec Dvorianky

18. 7. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Dodatok č. 2

86 332,07 EUR Odemdesiatšesťtisíctristotridsaťdvaeura 7 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

11. 7. 2019

DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043KE050014

DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

868 282,47 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

3. 7. 2019

Mandátna zmluva

1

700,00 EUR Sedemto eura

Peter Šandor

Obec Dvorianky

20. 6. 2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

DODATOK č. 3

868 282,47 EUR Osemstošesťdesiatosemtisícdvestoosemdesioatdva eura 47 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

20. 6. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050014

Č. 2

Neuvedené

Obec Dvorianky

Pôdohospodárska platobná agentúra

30. 5. 2019

DOHODA č. 19-45-054-227

DOHODA č. 19-45-054-227

10 545,60 EUR Desaťtisícpäťstoštyridsaťpäťeura 60 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

28. 5. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043KE050014

DODATOK č. 2

868 282,47 EUR Osemstošesťdesiatosemtisícdvestoosemdesiatdva eura 47 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

17. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2019 - 1-2019

01-2019

300,00 EUR Tristo eura

ZO Slovenský zväz záhradkárov Dvorianky

Obec Dvorianky

17. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2019 - 3-2019

3-2019

400,00 EUR Štyristoeuro

Parobci z Dvorianok

Obec Dvorianky

17. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2019

2-2019

300,00 EUR Tristo eura

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Dvorianky

Obec Dvorianky

15. 4. 2019

Zmluva o dielo č. 4905.5060017MZA uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 4905.5060017MZ

859 599,58 EUR Osemstopäťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatdeväťeura 58 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

1. 4. 2019

Zmluva o dielo č. 07-2019 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV

07-2019

2 551,10 EUR Dvatisícpäťstopäťdesiatjeden euro 10 centov/rok

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

1. 4. 2019

Zmluva o dielo č. 06-2019 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu

06-2019

540,00 EUR Päťstoštyridsať eura/rok

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

21. 3. 2019

Dohoda č. 19-45-012-10 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19-45-012-10

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

8. 3. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.6.2016

Dodatok 2

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dvorianky

27. 2. 2019

DOHODA č. 19/45/054/72

19/45/054/72

4 210,44 EUR Štyritisícdvestodesaťeura 44 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

26. 2. 2019

DODATOK č. 1 k dohode č. 18-45-52A-256 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

DODATOK č. 1 k dohode č. 18-45-52A-256

1 375,55 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäťeura 55 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

1. 2. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

2019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeura/mesiac

PP PROTECT s.r.o.

Obec Dvorianky

1. 2. 2019

Zmluva o odbere a zneškodňovaní kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd

2019

0,00 EUR

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

16. 1. 2019

Dodatok k zmluve č. 15/2015

Dodatok k zmluve č. 152015

3 180,00 EUR Jedentisícjedenstoosemdesiat eura

Dankaninová Drahoslava

Obec Dvorianky

9. 1. 2019

DOHODA č. 15/45/010/76 uzatvorená podľa §10 ods. 3 ods. 11 a nasl. zákona č. 417-2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

15/45/010/76

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

8. 1. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Č. 1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

27. 12. 2018

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406603092

2406603092

44,50 EUR Štyridaťštyri eura 50 centov

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 204

Samospráva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď prší na Trojicu, skovaj, bača, dojelnicu /dojamnica, nádoba na dojenie/.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dôležité telefónne čísla

l

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

PZ

Mapa