Menu
Obec Dvorianky
ObecDvorianky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dvorianky v roku 2019

2-2019

300,00 EUR Tristo eura

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Dvorianky

Obec Dvorianky

15. 4. 2019

Zmluva o dielo č. 4905.5060017MZA uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 4905.5060017MZ

859 599,58 EUR Osemstopäťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatdeväťeura 58 centov

EUROVIA SK, a.s.

Obec Dvorianky

1. 4. 2019

Zmluva o dielo č. 07-2019 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV

07-2019

2 551,10 EUR Dvatisícpäťstopäťdesiatjeden euro 10 centov/rok

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

1. 4. 2019

Zmluva o dielo č. 06-2019 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu

06-2019

540,00 EUR Päťstoštyridsať eura/rok

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Dvorianky

21. 3. 2019

Dohoda č. 19-45-012-10 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19-45-012-10

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

8. 3. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.6.2016

Dodatok 2

0,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Dvorianky

27. 2. 2019

DOHODA č. 19/45/054/72

19/45/054/72

4 210,44 EUR Štyritisícdvestodesaťeura 44 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

26. 2. 2019

DODATOK č. 1 k dohode č. 18-45-52A-256 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

DODATOK č. 1 k dohode č. 18-45-52A-256

1 375,55 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäťeura 55 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

1. 2. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

2019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeura/mesiac

PP PROTECT s.r.o.

Obec Dvorianky

1. 2. 2019

Zmluva o odbere a zneškodňovaní kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd

2019

0,00 EUR

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

16. 1. 2019

Dodatok k zmluve č. 15/2015

Dodatok k zmluve č. 152015

3 180,00 EUR Jedentisícjedenstoosemdesiat eura

Dankaninová Drahoslava

Obec Dvorianky

9. 1. 2019

DOHODA č. 15/45/010/76 uzatvorená podľa §10 ods. 3 ods. 11 a nasl. zákona č. 417-2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

15/45/010/76

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvorianky

8. 1. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130052

Č. 1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

27. 12. 2018

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406603092

2406603092

44,50 EUR Štyridaťštyri eura 50 centov

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Dvorianky

21. 12. 2018

DOHODA číslo 18/45/52A/256 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

18/45/52A/256

1 375,55 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäťeura 55 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Obec Dvoriany

20. 12. 2018

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologického rozložiteľného odpadu

Zmluva

15,00 EUR Pätnásť eura bez DPH/ 1 kontajner 20 l

CONTAX EKO, s.r.o.

Obec Dvorianky

19. 12. 2018

Dodatok č. 2 k zmluve o úvere číslo: 000258/CORP/2017

00258CORP2017

889 448,48 EUR Osemstoosemesiatdeväťtisícštyristoštyridsaťosem eura 48 centov

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Dvorianky

6. 12. 2018

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy /A/ č. 83-003-18

ZMLUVA č. 83-003-18

86 332,07 EUR Osemdesiatšesťtisívctristotridsaťdva eura 7 centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

29. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

Zmluva

100,00 EUR Jedenstoeur

ZIKRA s.r.o.

Obec Dvorianky

10. 10. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZMLUVA Č.074KE220082

98 332,51 EUR Deväťdesiatosemtisíctristotridsaťdvaeura 51 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dvorianky

20. 9. 2018

Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 4-2018

4-2018

6 250,80 EUR Šesťitisícdvestopäťdesiateura 80 centov

NOVA TRAINING, s.r.o.

Obec Dvorianky

24. 8. 2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva

86 332,07 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dvorianky

30. 7. 2018

Zmluva o balíčku GDPR a eritikáte SSL

BAL-11-7-2018-SK

395,00 EUR Tristodeväťdesiatpäť eura bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dvoriany

18. 7. 2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Dvorianky

Zmluva o dielo

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eura

Projekty EÚ, s.r.o.,

Obec Dvoriany

4. 6. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

340,67 EUR

Občania obce

Obec Dvorianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 193

Samospráva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.

Pranostika na akt.deň

Ak je Karol Veľký málo ľadový, február to zas napraví.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dôležité telefónne čísla

l

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mapa